Thực hiện tiêu chuẩn ESG - Tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp

MỤC LỤC


Tiêu chuẩn ESG là tiêu chí đo lường mang tính bền vững của doanh nghiệp. Bài viết dưới đây sẽ giải thích chi tiết hơn về tiêu chuẩn ESG và tại sao khi thực hiện tiêu chuẩn này lại tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

1. Tổng quan về tiêu chuẩn ESG

1.1 ESG là gì?

ESG là viết tắt của ba từ tiếng Anh: Environmental, Social, and Governance, có nghĩa là Môi trường, Xã hội và Quản trị. Đây là một tiêu chuẩn được sử dụng để đánh giá và đo lường các hoạt động và quản lý về môi trường, xã hội, quản trị của công ty.

Các tiêu chuẩn ESG được sử dụng để đánh giá hiệu quả của một công ty trong việc quản lý các tác động của họ đến môi trường, xã hội và quản trị. Hơn thế, nhờ tiêu chuẩn này, các nhà đầu tư sẽ đánh giá được rủi ro cũng như là cơ hội liên quan đến hoạt động trong công ty. Điều này sẽ giúp cho giá trị cổ phiếu của công ty tăng trong tương lai.

Hiện tại, các nhà đầu tư luôn cần những thông tin về tiêu chuẩn ESG để đáp ứng được tiêu chuẩn bền vững và bảo vệ môi trường. 

1.2 Tiêu chuẩn ESG bao gồm những gì? 

Tiêu chuẩn ESG bao gồm ba phần chính: Môi trường (Environmental), Xã hội (Social) và Quản trị (Governance). Các yếu tố cụ thể của mỗi phần được liệt kê bên dưới:

 1. Môi trường (Environmental):
 • Tác động của hoạt động kinh doanh đến môi trường
 • Quản lý tài nguyên (nước, đất, năng lượng, vật liệu)
 • Khí thải, chất thải và quản lý rủi ro môi trường
 • Sử dụng và phát triển các công nghệ và sản phẩm thân thiện với môi trường
 1. Xã hội (Social):
 • Các chính sách đạo đức và trách nhiệm xã hội của công ty
 • Quản lý nhân sự và đảm bảo quyền lợi của nhân viên
 • Tác động của hoạt động kinh doanh đến cộng đồng và xã hội
 1. Quản trị (Governance):
 • Cơ cấu quản trị và chính sách của công ty
 • Đội ngũ quản lý và việc quản lý nhân sự trong công ty
 • Quản lý rủi ro và tài chính 
 • Khả năng phòng ngừa gian lận và các hành vi phi đạo đức

Việc sử dụng tiêu chuẩn ESG đã trở thành một xu hướng quan trọng trong các quyết định đầu tư và quản lý tài sản.

1.3 Xu hướng đầu tư ESG 

ESG là một xu hướng đầu tư ngày càng phổ biến. Xu hướng này tập trung vào việc đầu tư vào các công ty có tiêu chuẩn cao về Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG), với mục đích đạt được lợi ích tài chính dài hạn bằng cách tạo ra tính bền vững, lâu dài cho nhà đầu tư và cộng đồng. 

tiêu chuẩn ESG quản lý được rủi ro cũng như tạo ra giá trị bền vững, và đây chính là lý do mà các nhà đầu tư đang dần chuyển hướng vào những công ty có tiêu chuẩn ESG. Các tổ chức tài chính như là quỹ đầu tư, nhà đầu tư cá nhân hay ngân hàng đầu tư cũng đầu tư luôn lựa chọn những nơi đáp ứng được tiêu chuẩn này để mang lại  lợi ích tài chính dài hạn và những tác động tốt cho môi trường và xã hội.

Tóm lại, xu hướng đầu tư ESG là một xu hướng đầu tư ngày càng phổ biến trong cộng đồng đầu tư và tài chính, với mục đích tạo ra tính lâu dài, bền vững cho cộng đồng. Các công ty có tiêu chuẩn ESG cao hơn được đánh giá cao và có khả năng tăng cường tương tác và hợp tác với các bên liên quan, tạo ra giá trị bền vững cho cộng đồng và môi trường, giảm rủi ro và tăng giá trị cổ phiếu trong tương lai. Từ đó, thực hiện tiêu chuẩn ESG sẽ tạo cạnh tranh cho doanh nghiệp.

2. Tiêu chuẩn ESG tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp 

Việc áp dụng tiêu chuẩn ESG có thể tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp, vì chúng giúp tăng cường quản lý rủi ro, tạo ra giá trị bền vững và tăng cường tương tác và hợp tác với các bên liên quan khác.

Thứ nhất, tiêu chuẩn ESG giúp các công ty tăng cường quản lý rủi ro liên quan đến môi trường, xã hội và quản trị. Các công ty có tiêu chuẩn ESG cao hơn thường có các chính sách và quy trình tốt hơn để quản lý rủi ro và tạo ra giá trị bền vững cho cộng đồng và môi trường. Điều này giúp giảm rủi ro về môi trường và xã hội, tăng cường khả năng tương tác và hợp tác với các bên liên quan khác, đồng thời giúp tăng giá trị cổ phiếu trong tương lai.

Thứ hai, tiêu chuẩn ESG giúp các công ty tạo ra giá trị bền vững cho cộng đồng và môi trường. Các công ty có tiêu chuẩn ESG cao hơn thường có các chính sách và quy trình tốt hơn để tạo ra giá trị bền vững cho cộng đồng và môi trường. Điều này giúp tăng cường tương tác và hợp tác với các bên liên quan khác, như khách hàng và cộng đồng, đồng thời tăng giá trị thương hiệu và tăng cường hấp dẫn đối với các nhà đầu tư và khách hàng có ý thức về vấn đề bền vững.

Thứ ba, tiêu chuẩn ESG giúp các công ty tăng cường tương tác và hợp tác với các bên liên quan khác. Các công ty có tiêu chuẩn ESG cao hơn thường có khả năng tăng cường tương tác và hợp tác với các bên liên quan khác, như khách hàng, nhà đầu tư, cộng đồng và các tổ chức quốc tế. Điều này giúp tạo ra một môi trường hợp tác và thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Các công ty nên đầu tư vào các chính sách và quy trình có liên quan đến tiêu chuẩn ESG để tạo lợi thế cạnh tranh cho mình và đáp ứng các tiêu chuẩn bền vững của thị trường.

3. Những doanh nghiệp ESG nổi tiếng ở Việt Nam

Các doanh nghiệp Việt Nam cũng đang nhận ra giá trị của việc áp dụng tiêu chuẩn ESG để tăng cường quản lý rủi ro, tạo ra giá trị bền vững và tăng cường tương tác và hợp tác với các bên liên quan khác. 

 

Dưới đây là một số doanh nghiệp ESG nổi tiếng ở Việt Nam:

 • VinGroup:

VinGroup là một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam về lĩnh vực bất động sản, giáo dục, và y tế. VinGroup đã cam kết áp dụng tiêu chuẩn ESG trong các hoạt động của mình, đặc biệt là trong các dự án xây dựng và phát triển bất động sản, nhằm tạo ra giá trị bền vững cho cộng đồng và môi trường.

 • Vietcombank:

Vietcombank là một trong những ngân hàng lớn nhất tại Việt Nam và đã cam kết áp dụng tiêu chuẩn ESG trong các hoạt động của mình. Ngân hàng này đã thực hiện nhiều chương trình và dự án nhằm đảm bảo việc quản lý rủi ro và tạo ra giá trị bền vững cho cộng đồng và môi trường.

 • VinaCapital:

VinaCapital là một trong những công ty quản lý quỹ hàng đầu tại Việt Nam và đã cam kết áp dụng tiêu chuẩn ESG trong các hoạt động của mình. Công ty đã đầu tư vào các dự án có tiêu chuẩn ESG cao, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, để tạo ra giá trị bền vững cho cộng đồng và môi trường.

 • Masan Group:

Masan Group là một tập đoàn đa ngành hàng đầu tại Việt Nam và đã cam kết áp dụng tiêu chuẩn ESG trong các hoạt động của mình. Tập đoàn này đã thực hiện nhiều chương trình và dự án nhằm đảm bảo việc quản lý rủi ro và tạo ra giá trị bền vững cho cộng đồng và môi trường, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm và đồ uống.

 • Tập đoàn Becamex IDC: 

Becamex IDC là một trong những tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực phát triển khu công nghiệp, bất động sản và dịch vụ kinh doanh. Tập đoàn này đã cam kết áp dụng tiêu chuẩn ESG trong các hoạt động của mình và thực hiện nhiều chương trình và dự án nhằm đảm bảo việc quản lý rủi ro và tạo ra giá trị bền vững cho cộng đồng và môi trường.

Trên đây là một số doanh nghiệp ESG nổi tiếng ở Việt Nam. Sự phát triển của những doanh nghiệp này cũng đồng thời tạo động lực cho các doanh nghiệp khác tại Việt Nam để áp dụng tiêu chuẩn ESG và đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước.

 

“Vững Nội Lực, Vượt Thách Thức” Bí quyết thành công khi đối mặt với khó khăn
Khám phá các phương pháp hệ thống xử lý bụi công nghiệp

Bình luận (0)

Để lại bình luận

Địa chỉ Email & Website của bạn sẽ không được công khai.