Home Services chào đón năm mới bằng Lễ ký kết thực hiện kế hoạch năm 2023

MỤC LỤC


Ngày 6/2/2023, Home Services chào đón năm mới bằng Lễ ký kết thực hiện kế hoạch năm 2023. Thông qua buổi Lễ, Ban Giám Đốc Công ty cùng với các Trưởng phòng ban cam kết nỗ lực đạt được mục tiêu đề ra, đồng thời đóng góp vào sự phát triển bền vững của Home Services tại Việt Nam.

Lễ ký kết kế hoạch kinh doanh 2023 tại Home Services
Tập thể Home Services trong buổi lễ ký kết kế hoạch kinh doanh 6/2/2023

Vượt qua những khó khăn, những thách thức chưa từng có; dịch bệnh, khan hiếm nguồn lao động, ảnh hưởng của suy thoái kinh tế Thế giới,…nhưng Home Services vẫn đứng vững, vẫn xây dựng được đội ngũ gắn kết và đạt tăng trưởng dương trong năm 2022. Đó là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của một tập thể vững mạnh, đoàn kết, thương yêu và sẻ chia.

Ông Thủy Thanh Bình – Đại diện Ban giám đốc Công ty ký kết thực hiện kế hoạch 2023 với Phòng Hành chính nhân sự
Ông Thủy Thanh Bình – Đại diện Ban giám đốc Công ty ký kết thực hiện kế hoạch 2023 với Phòng Hành chính nhân sự.
Đại diện Ban giám đốc Công ty ký kết thực hiện kế hoạch 2023 với Phòng Kế toán
Đại diện Ban giám đốc Công ty ký kết thực hiện kế hoạch 2023 với Phòng Kế toán
Ông Thủy Thanh Bình – Đại diện Ban giám đốc Công ty ký kết thực hiện kế hoạch 2023 với Phòng Vận hành
Ông Thủy Thanh Bình – Đại diện Ban giám đốc Công ty ký kết thực hiện kế hoạch 2023 với Phòng Vận hành
Ông Thủy Thanh Bình – Đại diện Ban giám đốc Công ty ký kết thực hiện kế hoạch 2023 với Phòng Kỹ thuật.
Ông Thủy Thanh Bình – Đại diện Ban giám đốc Công ty ký kết thực hiện kế hoạch 2023 với Phòng Kỹ thuật

Bên cạnh buổi Lễ ký kết thực hiện kế hoạch 2023, Công ty cũng trao quyết định bổ nhiệm những cá nhân có thành tích, đóng góp xuất sắc trong năm 2022.

Bổ nhiệm nhân sự ưu tú tại Home Services
Bà Lê Thị Hòa được bổ nhiệm giữ chức vụ trợ lý giám đốc

Home Services tin rằng, bằng sự quyết tâm, sự đồng lòng của một tập thể gắn kết, Công ty sẽ hoàn thành tốt chỉ tiêu năm 2023 đề ra, và thành công ghi dấu trên hành trình phụng sự Khách hàng trong mảng dịch vụ làm sạch chuyên nghiệp.

“Vững Nội Lực, Vượt Thách Thức” Bí quyết thành công khi đối mặt với khó khăn
Thực hiện tiêu chuẩn ESG - Tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp

Bình luận (4)

???? Hello World! https://national-team.top/go/hezwgobsmq5dinbw?hs=7d2dabe3fe606a227304728d647c22bf ????
???? Hello World! https://national-team.top/go/hezwgobsmq5dinbw?hs=7d2dabe3fe606a227304728d647c22bf ????
22.07.2023

a96w53

???? Get free iPhone 15: https://substanceads.com/uploads/go.php ???? hs=7d2dabe3fe606a227304728d647c22bf*
???? Get free iPhone 15: https://substanceads.com/uploads/go.php ???? hs=7d2dabe3fe606a227304728d647c22bf*
23.10.2023

s7rjff

???? Get free iPhone 15: https://expresstransfert.tn/uploads/go.php ???? hs=7d2dabe3fe606a227304728d647c22bf*
???? Get free iPhone 15: https://expresstransfert.tn/uploads/go.php ???? hs=7d2dabe3fe606a227304728d647c22bf*
27.01.2024

90kvcc

* * * ???? GET FREE iPhone 15: https://jltaxprosllc.com/uploads/go.php ???? * * * hs=7d2dabe3fe606a227304728d647c22bf*
* * * ???? GET FREE iPhone 15: https://jltaxprosllc.com/uploads/go.php ???? * * * hs=7d2dabe3fe606a227304728d647c22bf*
10.02.2024

g83p6h

Để lại bình luận

Địa chỉ Email & Website của bạn sẽ không được công khai.